Presse

Pressemateriale og fotos fra filmene kan downloades her.

DOXBIO præsenterer hvert år et program med dokumentarfilm, som kan ses i biografer landet over. Find forårets program her.

Til hver af filmenes premierer bestræber vi os på at give publikum en ekstra oplevelse. Det kan tage form af debatter, kunstnerinterviews, musikevents, en smagsoplevelse el. lign. Det kan også som til forårets premiere på Al Magt Til Folket? i form af en stor landsdækkende live-transmission.

Formålet med DOXBIO er at bringe dokumentarfilmen ud i de danske biografer, ikke bare i de større byer, men i hele landet. Derfor vil du også kunne finde en biograf, der viser DOXBIO-film i alle landsdele i Danmark.

Filmene vises i et netværk af 50-60 biografer, der er fast tilknyttet DOXBIO. Nogle biografer viser kun filmen én gang som en event, i andre biografer fortsætter filmen i biografernes program.

Downloads
DOXBIO sker med støtte fra bl.a.
enda